PROTES AUDIO>Šancová 32, 811 05 Bratislava, tel: 02 / 44 87 18 84

Kontaktné údaje

Ing.Jozef Prôčka – PROTES
Šancová 32
811 05 Bratislava

telefónický kontakt: 0910 907 106
emailový kontakt: info@protesaudio.sk
web kontakt : www.protesaudio.sk


Náš showroom sa nachádza na Šancovej ulici 32 v Bratislave