PROTES AUDIO>Šancová 32, 811 05 Bratislava, tel: 02 / 44 87 18 84

Čistička gramoplatní - Knosti

Čistička gramoplatní - Knosti

Predajná cena s 20% DPH

55,- €Kód produktu: 8005080


ks


Základný popis produktu

Vinylové gramoplatne dosahujú prakticky najvyšiu kvalitu prenášaného zvuku , ktorý sa blíži čo najvernejšie k živej hudbe , ale na druhej strane si vyžadujú aj najväčšiu starostlivosť o ich čistotu a to pravidelne pred každým použitím stiahnuť antistatickou kefkou z ních prach a v určitom intervale napr. 1/2 až 1 rok ich vyprať v manuálnej alebo v automatickej práčke. Manuálna práčka vyvinutá a vyrábaná nemeckou firmou Knosti, dokáže jedným vypratím odstrániť z gramoplatne hĺbové nečistoty z drážok a to rozpustením pomocou atistatickej čistiacej kvapalina na báze alkoholu . Následným rýchlim vysušením v stojane získame znovu kvalitný povrch gramoplatne pre nerušené počúvanie nahrávok . V obsahu dodávky je 1 l antistatickej čistiacej kvapaliny, ktorý dokáže podľa údajov výrobcu vyprať cca 50 platní a viac, podľa stupňa znečistenia. Doporučuje sa manuálne otáčať gramoplatňu v pracom zariadení cca 10 krát. Do sušiaceho stojanu sa zmestí 15 ks.

Cena zariadenia je 55,- EUR s DPH

Technické informácie o produkte

300 mm
Priemer gramoplaten:
2 ks
Počet kefiek:
cca 850 gr
Hmotnosť: